/DESIGNER/

RUIFIER JEWELRY

/DESIGNER/

RUIFIER JEWELRY


RUIFIER JEWELRY
courtesy of
www.instagram.com/ruifier

RUIFIER系列由倫敦設計師Rachel Shaw創立,由時尚和高級珠寶組成,靈感來自古老的英文單詞“Reify”,意思是從抽象的創意中創造出有形的物品。

courtesy of
www.instagram.com/ruifier
www.pleasemagazine.com

RUIFIER通過無可挑剔的工藝和創新設計將最優質的材料聯繫起來,捕捉Rachel對城市圖形和她在旅行和日常互動中遇到的獨特符號的偏愛,包括字母和星系風格的吊墜,戲劇幾何形狀甚至笑臉,類似於每個人的最愛表情符號。對於設計有混合和匹配的珠寶首飾,每一件作品都變成了一個獨特的配飾,充滿了個性和一絲奇思妙想。

courtesy of
www.instagram.com/ruifier

shop RUIFIER JEWELRY